why you need a website

waarom u een website nodig heeft

- keeps customers up to date.
- you need a digital business card.
- gaves you a professional look.
- makes it easier for customers to get information.
- with websites you can give a better commercial page to your potential customers.

- houdt uw klanten op de hoogte.
- je hebt een digitaal visite kaart nodig.
- geeft u een professionele look.
- maak het je klanten gemakkelijk om informatie terug te vinden.
- met websites kan je beter reclame doorgeven aan u potentiële klanten.

‘store windows are like landing pages on the website.’

what Devriese website can do for you

wat Devriese Website voor u kan doen

- building your site from the ground up
- making your site up for to your preference
- bringing your site online (hosting)
- keeps everything up-to-date
- making your site mobile friendly
- your website is important to us!

- uw website bouwen van de grond op
- de site wordt gemaakt naar uw voorkeur
- brengt de site online (hosting)
- houdt alles up-to-date
- de site wordt mobiel vriendelijk
- uw website is van ons belang!

contact me